Första recensionen

Igår lades den första recensionen av min bok 'Gråzon - Privata krig' upp på bloggen Cornucopia?.
Några godbitar ur recensionen:

Pseudonymen Chris Berg är som sig bör mycket påläst i alla detaljer och skildringen av Irak efter invasionen känns autentisk ner i minsta detalj.

Vidare:

För när jag väl slappnar av [...] och efter någon sida nöjesläser så flyter boken på. Jag konstaterar att jag aldrig skummar, utan boken, karaktärerna och handlingen är och förblir intressant.

Jag är fantastiskt nöjd med omdömet och kan helt hålla med om de synpunkter som framförs avseende redigeringen.
En tidig version av manuset lästes av lektör, i övrigt har jag inte haft professionell hjälp och trots att jag gjort så gott jag förmått förstod jag att det fanns utrymme för förbättringar av språket. Man lär så länge man lever och att less is more ska jag absolut ta med mig till nästa bok!

Vad gäller titeln 'Gråzon - Privata krig' var min tanke att det dels anspelar på den juridiska gråzon privata aktörer rör sig inom i exempelvis irak, dels det mentala tillstånd min huvudkaraktär befinner sig i genom boken och sist men inte minst de privata krig traumatiserade soldater utkämpar, ibland långt efter att konflikten tagit slut. Dessa skador som inte syns och som kan vara svåra för människor runt om att förstå.

Ingen har väl missat att min bok finns att köpa uppe till höger, eller nedanför om man läser detta på mobilen.