Om Contractors

Mitt intresse för specialförband ledde efter elfte september 2001 till ett växande intresse för “kriget mot Terrorism” vilket i sin tur gjorde att jag fick upp ögonen för användandet av privata säkerhetsföretag bemannade med, bland andra, före detta elitsoldater. Säkerhetsföretagen går under olika benämningar beroende på var man läser om dem; Private Military Companies (PMC), Private Security Companies (PSC), Private Military Security Company (PMSC) osv.
Mest (ö-)kända i sammanhanget är Blackwater (senare Xe Services, senare Academia...).
Användandet av privata, eller kanske mer rättvisande - Komersiella, säkerhetsföretag i konflikter är ingenting nytt, Executive Outcomes räknas som ett av de första moderna Komersiella Säkerhetsföretagen och var verksamt redan i början av nittiotalet men företeelsen har funnits sedan långt för Kristus. Aldrig förr har dock industrin blomstrat som sedan elfte september.
Kriget mot terrorismen har fullständigt ändrat reglerna kring hur ett modernt krig ska skötas, åtminstone om man är beroende av väljare som inte gillar att soldater dör i tvivelaktiga krig.
Ett tydligt exempel från de senaste åren på hur contractors används är hur USA, i enlighet med Obamas löften till sina väljare dragit hem all militär personal från Irak. Istället jobbar nu ca femtusen Contractors på den amerikanska ambassaden i Bagdad.
Vi får se hur det ser ut i Afganistan om ett år.

Sedan ungefär 2004, då allmänhetens medvetenhet ökade gällande användandet av contractors i och med händelserna i Falluja (som närmare beskrivs i min bok Gråzon), har flera försök gjorts att på olika sätt reglera branschen.

För övrigt finns det ett antal exempel, både internationellt men också från Sverige, på operatörer från specialförband som lämnat det militära för en karriär i den privata sektorn.
Nyligen uppmärksammades denna mycket intressanta artikel på twitter, om den svenska före detta SIG-operatören Erik Lewin som sedan 2004 jobbat som contractor och nu själv är VD för det svenska säkerhetsföretaget Vesper Group.
(Jag kan för övrigt starkt rekommendera hans bok Operation Scimitar från 2012 om man är intresserad av specialförband och terrorism. Boken är skriven under pseudonym.)

Mer i ämnet:

En sevärd utfrågning i den amerikanska Kongressen från 2010 där bland annat Eric Prince, grundare av Blackwater svarar på frågor om komersiella säkerhetsföretags roll och uppträdande.

2008 släppte Human Rights First en rapport, Private security contractors at war – ending the culture of impunity, där de diskuterar användandet av privata säkerhetsföretag och bristen på reglering av aktörer i branschen.