Om Operation Artemis

Operation Artemis var en franskledd operation under FN-mandat med syftet att, bland annat, säkra en flygplats utanför staden Bunia i östra Kongo för att kunna föra in mer FN-personal, men också att skydda flyktingar som sökt sig undan oroligheterna. Den 16 maj 2003 hade Ituri Pacification Commission fått parterna i konflikten att under ett möte i Dar es Salaam skriva på ett avtal där man förband sig att stötta IIA, Ituri Interim Authority. De skulle gemensamt demilitarisera området i ett försök att åter skapa stabilitet i regionen. Processen resulterade i ett maktvakuum som lokala milisgrupper snabbt fyllde i jakt på guld och andra naturtillgångar. Den franskledda styrka, MONUC, som befunnit sig på plats sedan 1999 kunde inte längre hantera den kris som följde med övergrepp mot civilbefolkningen och allmän laglöshet.
FN beslutade således att sända en multinationell styrka, under ledning av Frankrike, för att ge stöd åt MONUC i fredsframtvingande syfte. Till denna styrka gav Sverige sitt stöd i form av soldater ur SSG, Särskilda Skyddsgruppen och FJS, Fallskärmsjägarnas Insatskompani.
Under tre veckor i slutet av juni genomfördes så operation Artemis.
Operationen blev en politisk och militär framgång

Några år senare uppmärksammades operationen i media då Svenska soldater anklagades för att ha deltagit eller åtminstone inte förhindrat tortyr av en fånge i deras läger. Mer om detta i ett senare inlägg men sammanfattningsvis talar allt för att anklagelserna var starkt överdrivna.