Om utgivningsprocessen 2

När jag i början av 2013 äntligen kände att mitt manus var så färdigt jag kunde göra det var det dags att skicka det till förlag. Jag såg ut ett tiotal förlag, alla de stora fanns med på listan. Jag hittade ytterligare några som tog emot manus per mail och inkluderade dem.
De flesta förlagen återkom med standardrefuseringar efter fem veckor. Ett av de större, Ordfront dröjde sju månade med sin standardrefusering.
Av alla förlag jag skickade till måste jag ändå säga att Ordfront var det som var trevligast i kontakten. Jag fick en bekräftelse per post (flera förlag bekräftade inte ens per mail att de mottagit mitt manus), de var trevliga och snabba att svara på mina mailade förfrågningar kring varför besked dröjde och till slut fick jag en trevligt formulerad standardrefusering i brevlådan.

Tack Ordfront för att ni fick mig att känna mig sedd även om ni i slutändan tackade nej.

Hela processen tog åtta månader och under tiden förberedde jag mig allt mer på att ge ut boken på eget förlag, chansen att bli utgiven på etablerade förlag mäts trots allt i promille. Refuseringarna fick mig också att fundera en vända till på hur jag kunde förbättra min text. Om inte förlagen nappade, varför skulle då andra vilja läsa boken?
Jag satte mig ned med texten igen och lyssnade på folk omkring mig som läst mitt manus och vars omdöme jag litade på.
Trots de ändringar jag gjort efter Ann Ljungbergs lektörsutlåtande fanns det fortfarande långa passager i bokens inledning som drog ned tempot och inte egentligen bidrog till handlingen, så jag gjorde det jag borde gjort flera redigeringsvändor tidigare – jag dödade mina “darlings”.

Kill your darlings är ett begrepp som återkommit i så gott som all litteratur jag läst om konsten att skriva och det finns nämnt på otaliga hemsidor om skrivande men jag hade inte insett hur svårt det faktiskt var. Och hur rätt.
De första femtio sidorna blev trettio, tempot ökade och handlingen påverkades inte. Läsaren kom snabbare in i boken och läsupplvelsen förbättrades. Varför hade jag inte gjort det tidigare? Den Darling som inledde boken fram till denna sista redigeringsvända finns att läsa i ett tidigare blogginlägg.

Nöjd med ändringarna började jag på allvar ta tag i att lära mig hur det egentligen skulle gå till när man ska ge ut en bok själv. Jag letade runt på några bloggar men hittade ingen bra sammanställning så därför tänkte jag försöka ge en sammanfattning av mina erfarenheter här.

To be continued...